Carmel Ferragud Domingo

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Carmel Ferragud Domingo

Algemesí, 1969. És Professor Ajudant Doctor de la Universitat de València. Ha estat Professor i Director del Col·legi Concertat Maria Auxiliadora d'Algemesí (1998-2010) i Professor Associat de la Universitat de València (2009-2010). És doctor en Geografia i Història per la Universitat de València (2002), amb una tesi dirigida per Luis García Ballester, Jon Arrizabalaga i Ferran Garcia-Oliver. Ha estat becari del CSIC (Institució Milá i Fontanals) de Barcelona (1996-1998).

Les seues línies de recerca, centrades particularment a l'àrea cultural catalana durant la Baixa Edat Mitjana, s'han adreçat a l'estudi de la pràctica de la medicina i la menescalia, els models assistencials en diversos municipis valencians, així com l'estudi sociològic del practicants de la medicina a partir de prosopografies. Entre les seues publicacions sobre els practicants de la medicina medievals destaquen les monografies Ferragud C. Medicina i promoció social a la Baixa Edat Mitjana (Corona d'Aragó, 1350-1410), Madrid: CSIC. 2005 i Ferragud C. Medicina per a un nou regne: el paper de la medicina i els seus practicants en la construcció del regne de València (s. XIII), Alzira: Bromera, 2009. En quant a la medicina practicada per les dones: Ferragud C. La atención médica doméstica practicada por mujeres en la Valencia bajomedieval. Dynamis 27 (2007): 133-155. Pel que fa a la menescalia i la medicina dels animals cal destacar: Ferragud C. La cura dels animals: menescals i menescalia a la València medieval. Catarroja: Afers, 2009.

També Cifuentes Ll i Ferragud C. El cuidado de los animales y sus enfermedades. En: García Ballester, L (†), López Piñero, J Mª i Peset, J L, coords. Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla, vol. 1 (Edad Media), Valladolid: Junta de Castilla y León, 2002; 915-926. Cifuentes LL, Ferragud, C i García Ballester L. Els menescals i l'art de la menescalia a la Corona d'Aragó durant la Baixa Edat Mitjana. En: Història de la ramaderia i la veterinària als Països Catalans. IV Col·loqui d'història agrària (maig del 1997). Actes, Barcelona: Centre d'Estudis Històrics Internacionals-Universitat de Barcelona, 1999; 75-98.

Sobre la pràctica mèdica en diversos municipis valencians destaquem: Ferragud C. La medicina en la Xàtiva medieval. En: Hermosilla J, dir. Història de Xàtiva, vol. 1 (Xàtiva en la Edad Media, Cruselles J Mª i Pons V, eds.), València: PUV, 2007; 268-270.  Ferragud C. Medicina i societat a Alzira durant la Baixa Edat Mitjana. En: X Assemblea d'Història de la Ribera. Antella, 5, 6 i 7 de novembre de 2004, Antella: Ajuntament d'Antella, 2006; 89-102. Ferragud C. Organització social i atenció mèdica a la Cocentaina baixmedieval: el procés de Abrahim Abengalell (1318). Asclepio 57 (2005): 3-24.

Pel que fa a la divulgació científica ha publicat: Ferragud C. Metges, cirurgians, barbers i apotecaris: l'assistència mèdica a la València baixmedieval. Mètode 53 (2007): 49-57 [reimpr. En castellà: Médicos, cirujanos, barberos y boticarios: la asistencia médica en la Valencia bajomedieval. En: La mirada de la ciencia, Anuario de la revista Mètode 2008: 36-45]. Ferragud C. La trista història del metge Lluís Alcanyís. Mètode 61 (2009): 22-30.

Ha col·laborat en diverses edicions de documentació medieval valenciana, sobre pintors del gòtic, en Company X, Aliaga J, eds. Garcia-Oliver F, coord. Ferragud C, Olaso V, Silvestre A, Tolosa M Ll, colaboradors. Documents de la pintura valenciana medieval i moderna, vol. III, València: Publicacions de la Universitat de València, 2011, i també sobre processos judicials, en Guinot E, Diéguez M A, Ferragud C. eds. Llibre de la Cort del Justícia de València (1280-1282). València: Universitat de València-Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2008.

Actualment, treballa en la presència de la medicina en les corts de justícia medievals i modernes del regne de València (en col·laboració amb María Luz López Terrada, CSIC, València): Ferragud C i López Terrada Mª L. La intervenció dels experts en medicina en els tribunals de justícia moderns. Els casos d'Alzira i Albalat en els segles XVI i XVII. En: Vercher, S, ed. Actes de l'XI Assemblea d'Història de la Ribera (Corbera, 10, 11 i 12 de novembre de 2006): volum miscel·lani, Corbera: Ajuntament de Corbera, 2008; 241-254.

Finalment, també s’ocupa de l’estudi de la medicina i la seua difusió social utilitzant com a font els sermons de sant Vicent Ferrer, les Cròniques dels reis de la Corona d’Aragó i els poemes d’Ausiàs March.